Privacy statement

Onze privacy policy is in januari 2019 aangepast.

japatish, te Dordrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Susan Hoogkamp
Postbus 1034
3300BA Dordrecht

+31683858070

Persoonsgegevens die wij verwerken

japatish verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over de betreffende huisdieren en wat verder nodig is wat wij moeten weten voor de oppasperiode (Huisgegevens, contactpersoon, wensen en dierenarts)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

japatish verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Afhandelen facturen
  • Leveren van de oppasdiensten
  • Contact opnemen door bv e-mail.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bij ons bent en diensten afneemt. Is de klantrelatie beëindigt dan worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard met uitzondering van de gegevens (zoals facturen) waar een wettelijke verplichting bestaat.

 

Delen van gegevens

In principe verstrekt japatish uitsluiten aan derde als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met hou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies

japatish maakt alleen gebruikt van analytische cookies. Deze zijn van een derde partij: Google Analytics.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens

japatish neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via susan@japatish.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om al uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar susan@japatish.nl.